VietlawOnline

blue-check Hàng nhập khẩu từ nước nào được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment

Công văn số 309/XNK-XXHH ngày 14/5/2021 của Bộ Công thương về quy định về xuất xứ hàng hóa (3 trang)
Posted: 20/5/2021 7:32:02 AM | Latest updated: 26/5/2021 4:48:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5210 | Vietlaw: 511
LuatVietnam

Công văn giải đáp 04 vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, gồm:

- Các nước đã áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ;

- Xác định các công đoạn gia công chế biến đơn giản;

- Định nghĩa về CTC (chuyển đổi mã số hàng hóa);

- Ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, tại thời điểm hiện nay, cơ chế "tự chứng nhận xuất xứ" chỉ mới được áp dụng trong Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA) và hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của EU.

Về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ được quy định riêng theo mỗi FTA. Chẳng hạn, nếu tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa thuộc ATIGA thì phải thực hiện theo Thông tư 19/2020/TT-BCT; nếu tự chứng nhận xuất xứ theo GSP EU thì phải tuân thủ quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BCT .

Đối với "các công đoạn gia công đơn giản" không được xét đến khi xác định xuất xứ của một mặt hàng hay nhóm hàng cụ thể, Bộ Công thương cho rằng cần phải xin tham vấn từ các cơ quan, tổ chức chuyên ngành.

Theo Bộ này, việc quy định cụ thể, chi tiết về công đoạn gia công đơn giản cho toàn bộ các mặt hàng, nhóm hàng XNK (gần 97 chương) là không khả thi. Vì vậy, tại Điều 3, Điều 9 Nghị định 31/2018/NĐ-CP và trong các Hiệp định về xuất xứ hàng hóa hiện nay chỉ nêu nguyên tắc xác định chung mà không ban hành danh mục các công đoạn gia công đơn giản cho từng mặt hàng cụ thể.

Về ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu, hiện chưa được quy định trong Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 (Nghị định này chỉ mới quy định về ghi nhãn hàng nhập khẩu). Tuy nhiên, Bộ Khoa học & Công nghệ sẽ bổ sung khi ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 43.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5210
Files attachment
enflag pdficon CV309_14052021BCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu