VietlawOnline

blue-check Từ 1/1/2022, trang thiết bị y tế bắt buộc công khai giá trên Cổng Bộ Y tế English attachment

Công văn số 1672/BYT-TB-CT ngày 1/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế (2 trang)
Posted: 4/4/2022 12:55:28 PM | Latest updated: 6/4/2022 6:19:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5425 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Kể từ ngày 1/1/2022, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ phải kê khai giá và đăng tải trên Cổng Bộ Y tế trước khi lưu hành. Đây là quy định mới tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP .

Bộ Y tế sẽ cung cấp kèm theo tài liệu hướng dẫn kê khai khi cấp tài khoản đăng nhập cho mỗi doanh nghiệp.

Theo thiết kế của Cổng Bộ Y tế (https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn) , mỗi trang thiết bị y tế được kê khai giá sẽ có mã kê khai gắn với thông tin về chủng loại (model), hãng, nước sản xuất và thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật, dịch vụ tương ứng với mức giá kê khai cụ thể kèm theo. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý cung cấp đầy đủ các thông tin này khi kê khai giá.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5425
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1672-01042022BYT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu