VietlawOnline

blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment

Công điện số 11/CĐ-TCT ngày 31/12/2021 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 (1 trang)
Posted: 4/1/2022 9:38:59 AM | Latest updated: 8/1/2022 11:20:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5368 | Vietlaw: 543
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, năm 2022 (từ 1/1 - 31/12), "nhiên liệu bay" sẽ được giảm mức tính thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít, thay vì theo lộ trình cũ sẽ tính với mức 3.000 đồng/lít.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5368
Tệp đính kèm
enflag pdficon CD11-31122021TCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu