VietlawOnline

blue-check Hiệu lực của Thỏa thuận APA bị rút ngắn còn 3 năm English attachment

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (8 trang)
Posted: 22/6/2021 11:24:38 AM | Latest updated: 9/7/2021 1:27:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5232 | Vietlaw: 517
LuatVietnam

Thỏa thuận APA được hiểu là sự thỏa thuận trước giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp có quan hệ hệ liên kết về phương pháp xác định trị giá tính thuế TNDN.

Thông tư này của Bộ Tài chính đã thay mới các quy định về việc ký kết Thỏa thuận nhằm cụ thể hóa Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, áp dụng cho các doanh nghiệp có quan hệ liên kết liệt kê tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Theo đó, APA chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm, thay vì trước đây là 5 năm (Điều 12).

Hồ sơ đề nghị áp dụng Thỏa thuận APA được lập theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Giao dịch liên kết đề nghị được áp dụng Thỏa thuận APA phải là giao dịch đã phát sinh, sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn áp dụng APA và không bị tranh chấp, khiếu nại về thuế (Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2021 và thay thế Thông tư số 201/2013/TT-BTCstatus1 ngày 20/12/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 3194/TCT-DNLNhững quy định mới về thỏa thuận APA từ 3/8/2021
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 3-Aug-2021
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5232
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT45_18062021BTC[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian