VietlawOnline

blue-check Định mức tiền ca 730.000 đ/tháng hiện vẫn chưa thay đổi

Công văn số 70027/CT-TTHT ngày 28/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn giữa ca (3 trang)
Posted: 6/8/2020 9:46:23 AM | Latest updated: 7/8/2020 11:03:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5018
Để được hạch toán khoản tiền ăn ca, Công văn số 70283/CT-TTHT ngày 29/7/2020 yêu cầu Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty phải có điều khoản thể hiện việc chi trả suất ăn ca (suất ăn trưa) bằng tiền mặt.

Information

Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown

Files attachment

Penalty document

Unknown

Flow

Tiền ăn caCập nhật đến: 29-Jul-2020

Timeline

No data