VietlawOnline

blue-check Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 English attachment

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (6 trang)
Posted: 5/7/2021 2:06:41 PM | Latest updated: 26/8/2021 2:52:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5242 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Quyết định ban hành Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, so với Quyết định 58/2016/QĐ-TTgstatus1 , Quyết định này có bổ sung một số lĩnh vực chỉ được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, như: dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên cả nước; khai thác công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; bảo hiểm tiền gửi, mua bán nợ xấu của ngân hàng; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

Một số lĩnh vực sau thì phải thành lập doanh nghiệp có vốn góp nhà nước từ 65% trở lên: quản lý, khai thác các bến cảng tại cảng biển đặc biệt; bán buôn lương thực có vai trò đảm bảo bình ổn thị trường; sản xuất phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ.

Đối với lĩnh vực khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn thì phải thành lập doanh nghiệp có vốn góp nhà nước trên 50%.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2021 và thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTgstatus1 ngày 28/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 19-Aug-2021
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5242
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD22_02072021TTg[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian