VietlawOnline

blue-check Công trình tại Việt Nam có được thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn nước ngoài? English attachment

Công văn số 464/BXD-KHCN ngày 18/2/2022 của Bộ Xây dựng về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng (1 trang)
Posted: 31/3/2022 12:59:56 PM | Latest updated: 12/5/2022 5:06:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5423 | Vietlaw: 559
LuatVietnam

Hiện nay, việc thiết kế giải pháp PCCC cho công trình xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ QCVN 06:2021/BXD .

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng có thể lựa chọn áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài nếu tiêu chuẩn này quy định tương đương hoặc cao hơn quy định tại QCVN 06:2021/BXD . Ngược lại, nếu tiêu chuẩn nước ngoài có quy định thấp hơn thì bắt buộc phải tuân thủ QCVN 06:2021/BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1407/BXD-KHCNVề việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế PCCC của nước ngoài
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5423
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV464-18022022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu