VietlawOnline

light-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment

Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (7 trang)
Posted: 4/5/2022 7:03:18 AM | Latest updated: 30/5/2022 12:03:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5444
LuatVietnam

Thông tư thay mới Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán, gồm: thành lập công ty chứng khoán; thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập công ty đầu tư chứng khoán; lập quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập chi nhánh công ty chứng khoán...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 272/2016/TT-BTCstatus3 ngày 14/11/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5444
Files attachment
enflag pdficon TT25-28042022BTC[EN].pdf
Timeline