VietlawOnline

blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment

Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 6/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 trang)
Posted: 9/12/2021 10:40:36 AM | Latest updated: 17/1/2022 2:24:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5352 | Vietlaw: 545
LuatVietnam

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
red-check 5085/QĐ-BNN-BVTVThủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ 21/1/2022
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 21-Jan-2022
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5352
Files attachment
enflag pdficon TT15-06122021BNN[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu