VietlawOnline

blue-check 03 hình thức lựa chọn chủ dự án nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở English attachment

Công văn số 1184/BXD-QLN ngày 8/4/2022 của Bộ Xây dựng về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và việc giao đất đối với dự án phát triển nhà ở thương mại (2 trang)
Posted: 19/4/2022 10:59:24 AM | Latest updated: 22/4/2022 9:25:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5435 | Vietlaw: 557
LuatVietnam

Giai đoạn trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực (1/1/2021), việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được thực hiện theo khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014, bao gồm 3 hình thức:

(1) đấu giá quyền sử dụng đất;

(2) đấu thầu dự án có sử dụng đất;

(3) chỉ định chủ đầu tư.

Tại Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 cũng đã có quy định cụ thể việc áp dụng 3 hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại nêu trên.

Trong đó, lưu ý, đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và có nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia thì sẽ áp dụng hình thức đấu thều để lựa chọn chủ đầu tư. Trường hợp chỉ có duy nhất một nhà đầu tư đủ điều kiện thì áp dụng chỉ định thầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5435
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1184-08042022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu