VietlawOnline

blue-check [Dự thảo] - Mức giảm thuế BVMT đối với xăng dầu English attachment

Dự thảo về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022 (2 trang)
Posted: 14/3/2022 7:10:49 AM | Latest updated: 18/3/2022 7:41:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5411 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Theo dự thảo thì thuế BVMT của các mặt hàng sau đây sẽ giảm (trừ nhiên liệu bay), trong ngoặc là mức thuế hiện hành theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 :

1 Xăng, trừ etanol: 3.000 đ/lít (4.000)

2 Nhiên liệu bay: 1.500 đ/lít (không giảm)

3 Dầu diesel: 1.500 đ/lít (2.000)

4 Dầu hỏa: 500 đ/lít (1.000)

5 Dầu mazut: 1.500 đ/lít (2.000)

6 Dầu nhờn: 1.500 đ/lít (2.000)

7 Mỡ nhờn Kg 1.500 2.000

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5411
Files attachment
enflag pdficon DT-NQ13-31122021UBTVQH[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu