LuatVietnam
× Bạn có thể tự chọn chủ đề cần xem Chọn ngay
Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN English attachment

Công văn số 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN (3 trang)


Sửa đổi hàng loạt quy định về quản lý an toàn thực phẩm

Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (52 trang)


Các thủ tục mới về đóng BHXH, BHYT

Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (93 trang)


Cho chi nhánh vay với lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế English attachment

Công văn số 3782/TCT-CS ngày 25/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)


Khuyến cáo các chiều trò lừa đảo nhân danh cán bộ thuế

Hướng dẫn về cảnh báo hiện tượng giả danh cơ quan thuế và công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế (1 trang)


Ghi sai số tiền trên HĐĐT, điều chỉnh thế nào?

Công văn số 67047/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT (3 trang)


Sửa đổi quy định về tuyển dụng và cấp giấy phép cho lao động nước ngoài English attachment

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (25 trang)


Các giải pháp ngăn chặn mua bán dữ liệu cá nhân

Công văn số 2916/BCA-A05 ngày 22/8/2023 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân (2 trang)


Lập hóa đơn sai thời điểm có được giảm thuế GTGT?

Công văn số 65202/CTHN-TTHT ngày 8/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (3 trang)


Một số quy định về hóa đơn dự kiến sẽ sửa đổi

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (97 trang)


Danh sách 42 doanh nghiệp bị thanh tra thuế năm 2023

Quyết định số 1326/QĐ-TCT ngày 30/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2023 của Tổng cục Thuế (4 trang)


Trả lương vào ví điện tử người lao động có được chấp nhận?

Công văn số 51356/CTHN-TTHT ngày 17/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chứng từ hợp lệ khi trả thu nhập cho người lao động qua ví điện tử (2 trang)


Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu được quy định như thế nào? English attachment

Công văn số 3294/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)


Thời hạn 15 ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ được tính theo ngày làm việc English attachment

Công văn số 4350/TCHQ-GSQL ngày 18/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thời hạn thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ (1 trang)


Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án thuộc diện miễn đăng ký đầu tư English attachment

Công văn số 3295/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)


Điều kiện hạch toán tiền hàng mua bằng thẻ của nhân viên English attachment

Công văn số 62652/CTHN-TTHT ngày 25/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (3 trang)


Những việc doanh nghiệp phải làm để đảm bảo an toàn lao động

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/8/2023 của UBND TP. HCM về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (6 trang)


Hóa đơn thay thế có được áp dụng thuế suất 8%?

Công văn số 63648/CTHN-TTHT ngày 30/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn có sai sót (2 trang)


Có được khấu trừ hóa đơn sai thuế suất?

Công văn số 62665/CTHN-TTHT ngày 25/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế (4 trang)


Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, vừa bị phạt vừa bị xuất toán

Công văn số 3302/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)


Lược đồ Cập nhật đến

XNK tại chỗ 26-Sep-2023
Thuốc lá 26-Sep-2023
Phí công đoàn 11-Sep-2023
Hợp đồng EPC 5-Sep-2023
Hợp tác xã 5-Sep-2023
Kinh doanh TN-TX 31-Aug-2023
Tư vấn dự án 23-Aug-2023
Phân bổ thuế 15-Aug-2023
Thuế RCEP 11-Aug-2023
Quyền XNK 10-Aug-2023
Thép không gỉ 7-Aug-2023
Chiết khấu 2-Aug-2023
Thẻ ABTC 2-Aug-2023
Chuyển lỗ 27-Jul-2023
Cảng biển 24-Jul-2023
Thuế MFN 24-Jul-2023
Thuế AKFTA 20-Jul-2023
Hành nghề y 19-Jul-2023
Tiêm vắc xin 10-Jul-2023
Khám sức khỏe 20-Jun-2023
Khấu hao TSCĐ 10-Jun-2023
Khí nhà kính 8-Jun-2023
LPG 28-Apr-2023
Chai LPG 27-Apr-2023
Đê điều 9-Feb-2023
Lao động nữ 17-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022

Bản dịch mới en

2-Oct-2023
blue-check
5021/TCHQ-TXNK - Hướng dẫn áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Malaysia, Chile và Brunei English attachment
1-Oct-2023
blue-check
8404/BTC-TCT - DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu English attachment
blue-check
67/2023/NĐ-CP - Quy định mới về bảo hiểm xe, bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm công trình English attachment
blue-check
148/NQ-CP - Các tập đoàn nhà nước phải trả nợ xấu cho công ty con đã bảo lãnh vay vốn English attachment
blue-check
51/2022/TT-BTC - Bổ sung mục lục NSNN áp dụng cho các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia English attachment
blue-check
882/QĐ-TTg - Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 English attachment
blue-check
3699/TCT-TVQT - Về việc sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong năm 2023 English attachment
blue-check
4168/TCT-TVQT - Các mẫu biên lai thuế đã hết giá trị sử dụng English attachment
blue-check
09/VBHN-BXD - [Hợp nhất] - Quy định về cải tạo nhà chung cư English attachment
blue-check
08/VBHN-BXD - [Hợp nhất] - Quy định về nhà ở xã hội English attachment
blue-check
10/2023/TT-BTTTT - Ngưng hiệu lực một số quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm công nghệ và viễn thông English attachment
blue-check
3693/BYT-KCB - Hướng dẫn phân loại mức độ nhiễm sốt xuất huyết Dengue và phân tuyến điều trị English attachment
blue-check
4172/TCT-DNNCN - Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN English attachment
light-check
24/2023/QĐ-TTg - Điều kiện xác định bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp English attachment
28-Sep-2023
blue-check
7823/QĐ-TLĐ - Doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động được gia hạn đóng kinh phí công đoàn English attachment
blue-check
7396/VPCP-KTTH - Về việc xem xét quyết định lượng hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023 English attachment
27-Sep-2023
blue-check
3985/BXD-KTXD - Phạm vi hợp đồng tổng thầu EPC được quy định thế nào? English attachment
blue-check
986/KTHT-CĐ - Thủ tục nhập khẩu và kiểm định máy móc nông nghiệp English attachment
26-Sep-2023
blue-check
4830/TCHQ-TXNK - Máy móc cho DNCX thuê mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check
3705/TCT-CS - Chuyển nhượng vốn ở nước ngoài có phải nộp thuế tại Việt Nam? English attachment
blue-check
3782/TCT-CS - Cho chi nhánh vay với lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế English attachment
25-Sep-2023
blue-check
2726/HQTPHCM-GSQL - Về thủ tục gia công sản phẩm cho nước ngoài English attachment
blue-check
05/2023/TT-BKHĐT - Chế độ báo cáo đánh giá dự án đầu tư công kể từ 1/9/2023 English attachment
blue-check
782/CĐ-TTg - Về việc đảm bảo nguồn cung điện và xăng dầu trong thời gian tới English attachment
blue-check
70/2023/NĐ-CP - Sửa đổi quy định về tuyển dụng và cấp giấy phép cho lao động nước ngoài English attachment
21-Sep-2023
blue-check
3618/BXD-KTXD - Các quy định cần biết về chi phí quản lý dự án English attachment
blue-check
1025/LĐTBXH-BHXH - Chế độ ốm đau, hưu trí và BHXH một lần được giải quyết theo quy định nào?English attachment
blue-check
9437/QLD-ĐK - Có thể căn cứ giấy phép lưu hành để xác định thuốc có cần giấy phép nhập khẩu hay không English attachment
blue-check
5179/BNN-HTQT - Nông sản xuất khẩu sang Châu Âu sẽ phải tuân thủ Quy định EUDREnglish attachment
20-Sep-2023
blue-check
4802/TCHQ-GSQL - Các thủ tục cần biết khi nhập khẩu văn hóa phẩm và xuất bản phẩm English attachment

Tài khoản người dùng

35.175.191.46
vn     en
Biểu tượng
Đang có hiệu lực
Sắp có hiệu lực
Có sửa đổi, bổ sung
Sắp hết hiệu lực
Hết hiệu lực
Có bản dịch tiếng Anh
Hỗ trợ
(84-28) 3831.5726
(+84) 094 671 6767 (Viber/Zalo)
thuong@luatvietnam.net
Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu hỗ trợ